Invoering kilometerheffing in België voor vrachtwagens vanaf 01 april 2016.
Meer info via
https://www.satellic.be
http://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/kilometerheffing-voor-vrachtwagens